Yönetim

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç.Dr. Selim L. Sanin Merkez Müdürü  (Hacettepe Üniversitersi Çevre Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr. Gülen Güllü Merkez Müdür Yardımcısı  (Hacettepe Üniversitersi Çevre Mühendisliği Bölümü)

Doç.Dr. Merih Aydınalp Köksal Yönetim Kurulu Üyesi  (Hacettepe Üniversitersi Çevre Mühendisliği Bölümü)

Prof.Dr. Demet Ulusoy Yönetim Kurulu Üyesi  (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

Prof.Dr. Ahmet Burçin Yereli   Yönetim Kurulu Üyesi   (H.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü)