Laboratuvar ve Analiz İmkanları
 • ICP (Inductivly Coupled Plasma) Spektrofotometresi (ARL-3520) 
 • UV Spektrofotometre (Beckman DU-530) 
 • Arazi Tipi Dijital Fotometre (Nanocolor PT-2) 
 • pH metre 
 • DO metre 
 • SCT metre 
 • Etüv 
 • Su banyosu 
 • Vakum Pompası 
 • Dozaj Pompası (3 adet) 
 • Hava Pompası 
 • Yakma Ocağı 
 • Manyetik Karıştırıcı 

Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezinde  içmesuyu ve atıksuların fiziksel ve kimyasal standart parametrelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. 

ANALİZ FİYATLARI

Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
06800 Beytepe Ankara
Tel: 0-312-2992053 2977800
Fax: 0-312-2992053
cuammaster@hacettepe.edu.tr